Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Rörmokeri i Solna

Sida 2

En rörinspektion kan ge svaren du behöver

16 feb 2018

Vad som sker på insidan av ett hus är något som de flesta husägare inte har någon aning om. Med insidan menar vi skicket på rör och ledningar - stammarna - och vilket skick dessa befinner sig i. Man kan få vissa ledtrådar som husägare om att någonting är fel. Märker du att det börjar bubbla i handfatet, att vattnet inte rinner undan, att det luktar konstigt eller liknande så är detta indikationer på att någonting kanske fastnat och täpper till ett rör. I övrigt - inga större ledtrådar. 

Det som är farligt med detta är att stammarna har en begränsad livslängd och att de kan gå sönder - något som brukar kunna ske akut och där skadorna kan bli omfattande. Vattenskador kan kosta enorma pengar att åtgärda och påverkar den egna inomhusmiljön negativt under en längre tid. 

“En rörinspektion är en förebyggande åtgärd som ger dig svart på vitt kring vilken status dina stammar håller. Vid eventuella fel så kan du börja planera åtgärder på ett tidigt stadie och därmed spara mycket pengar“ 

Hur ska då du veta att stammarna är i gott skick till ditt hus i Stockholm? Det bästa är att se efter - något som sker genom en rörinspektion. En rörinspektion innebär att du kontaktar ett företag som kontrollerar stammarnas skick med hjälp av slangar där ena änden har en kamera fäst i sig. Denna kamera kopplas till en dator och företaget kan kontrollera stammarna meter för meter. Det förs samtidigt ett protokoll där eventuella fel skrivs ner och detta dokument kommer du som ägare att få då arbetet är utfört. 

Vanliga åtgärder efter att en rörinspektion ägt rum 

En rörinspektion är således en nödvändighet för att spara pengar på sikt - detta då du som husägare i Stockholm kan planera eventuella åtgärder på ett tidigt stadie och exempelvis undersöka vilka alternativ som finns, hur kostnaden blir samt börja ta i offerter från olika företag. Här är tre vanliga åtgärder som brukar genomföras efter att en rörinspektion skett: 

  • Högtrycksspolning. Det är inte ovanligt att stammarna är fyllda av saker som fastnat. Inte sällan så handlar det om små gnagare som förvillat sig in i rören och dött. Dessa kan orsaka stopp - och ge dålig lukt, naturligtvis. Stopp som kan ge större problem och som måste spolas bort. Detta sker med hjälp av hett vatten och högt tryck.
  • Stambyte. Du har säkerligen hört talas om att ett stambyte är ett projekt som tar tid och som förstör exempelvis badrummet. Det stämmer också till viss del. ett stambyte innebär att man måste ta sig genom väggen i exempelvis badrummet - i vissa fall även genom köket - och sätta in nya stammar. Det krävs alltså även en badrumsrenovering efter avslutat stambyte. Dock så tar det inte så lång tid som många gör gällande. I villor och hus går det snabbare än vid bostadsrätter (där hela fastigheten måste byta och där alla påverkas).
  • Relining. Ett bra komplement till stambytet är att reparera de befintliga stammarna - något som kallas för en relining. man sprutar i plast i rör och ledningar, plasten stelnar och man får således “nya” rör på insidan av de gamla. Den här metoden påverkar mindre och är billigare. Tyvärr så är den relativt ny och det finns således inte så många objekt man kan undersöka gällande livslängd. Men, hus där en relining genomförts för tjugo år sedan håller än idag. Mycket tyder alltså på att det är en mycket bra lösning. 

Läs mer här om rörinspektion i Stockholm på: rörinspektionstockholm.se.

Varför relining istället för stambyte?

24 jan 2018

Relining innebär att man istället för att byta ut gamla och rostiga rör, istället ersätter och förnyar rören med plaströr. Har man gamla rör som behöver renoveras är relining ett utmärkt alternativ. Det är ett miljövänligt alternativ, då man inte slänger de gamla rören och lägger in nya. Istället använder man samma gamla rör för avlopp och vatten. Det ger att du kan då få färskt vatten på nytt, om de gamla rören har gett en bismak på vattnet. Dessutom säkerställer du att rören håller för lång tid framåt.

Mer bekvämt med relining i stället för stambyte

För många bostadsrättsföreningar som har många rör att ersätta vid ett omfattande stambyte, går det snabbare med relining. Då sätter rörmokarna in de nya rören i befintliga rör. Det innebär att man inte behöver riva upp det tidigare rörsystemet och inte heller riva upp golv och mattor. Det sparar tid och energi för bostadsrättsinnehavarna. Det är billigare än sedvanligt stambyte. Det är bekvämare och ger att rörmokarna inte behöver stanna i varje lägenhet så länge. Har man väl rivit upp golvet måste det återställas antingen med en ny golvmatta, eller lägga tillbaka det gamla, vilket sparar tid avsevärt.

Relining ger tillbaka smaken på vattnet

Vem vill inte ha färskt och gott vatten? Med gamla rör får du en mycket sämre kvalitet på vattnet. Med relining får du tillbaka smaken på vattnet. Med gamla rör får man ofta stopp i avloppet. Då lägger in relining får du lättare avlopp och avloppsvattnet går ner bättre och stoppar inte på grund av smuts och annat som kan ha hindrat avloppsvattnet från att flöda. Många som bor i lägenheter vet inte om att stora fettklumpar kan hindra vattnet från att flöda i gamla rör. De bör rensas med jämna mellanrum just för att avlägsna fettklumpar och annat som stoppar flödet.

Relining innebär att rören förnyas

I Londons avloppssystem hittades just en enorm fettklump. Det bildas när vi släpper ner fett i avloppet. Då hjälper inte hett vatten och diskmedel. Sådant måste tas bort av en rörmokare. I värsta fall måste man spränga den, som i fallet med fettklumpen i London. Då är det bättre att förnya rören med relining. Att göra en relining innebär en nödvändig förnyelse av rören. Förr eller senare måste alla rör förnyas och renoveras. Vad kan vara bättre än relining? Att göra en relining kostar minder än att skaffa helt nya rör. Det kostar mindre i material och i arbetskostnad eftersom det går snabbare att installera. Läs mer om relining i Stockholm på http://www.reliningstockholm.biz/.

Gynnar självständighet löner inom VVS-branschen?

7 aug 2017

”Inte nog med att Gud inte finns, försök att få tag på en rörmokare i veckoslutet”. Så formulerade sig regissören och skådespelar Woody Allen för ett antal år sedan. Än idag är VSS-montörer och deras kompetens hårdvaluta. I städer som Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm råder brist på erfarna och kompetenta VVS-montörer. Det är till och med inte bara i större städer som Lund, Malmö och de övriga ovan nämnda detta gäller – konkurrensen om jobben är mycket liten över hela landet.

Tar på sig flera olika roller

Bland de som jobbar med VVS är det många som är nöjda med yrkesvalet. Men det finns även ett stort ansvar. En VVS-montör kan agera chef, konsult och skapa underlag för fakturan – samtidigt som de står för kunskaperna och det rent praktiska arbetet. Det ökade ansvaret kan ha bidragit till att VVS-montörer idag ligger i löneligans toppen i byggbranschen.

Så har det inte alltid varit. För några decennier sedan var VVS-montörer inte alls lika välbetalda som de är idag. I takt med att färre utbildar sig och efterfrågan bara växer samtidigt som VVS-montörernas arbete är varierat och självständigt, är det bara naturligt att även lönerna och arbetsvillkoren förbättras.

VVS krävs för självklara bekvämligheter

Att det fungerar att spola, att det rinner vatten ur kranen och att duschen fungerar är saker vi tar för givet i västvärlden idag. När det här slutar att fungera påverkar det oss väldigt mycket. Vid sådana lägen blir kunskaper inom VVS en hårdvaluta. Just det faktum att det är saker vi tar för givet, men som ändå drabbar oss mycket när det väl inträffar, kan bidra till att VVS-montörerna har fått förbättrade lönevillkor på senare år. De behövs helt enkelt, och att utföra dylika jobb på egen hand är inte bara svårt, utan kan även gå riktigt illa.

Eget ansvar

VVS-montörer driver ofta sina projekt själva. Således finns det potential för dem att sänka bolagets kostnader en del, vilket i många fall gynnar dem själva i form av bättre lön. Att anställda med större eget ansvar har en högre lön är inget konstigt. Detta oavsett om man jobbar med VVS i Lund eller måleri i Övertorneå. Plats och yrke spelar sällan någon roll för detta.

Vill du arbeta med VVS?

Arbetsmarknaden ser idag mycket bra ut för den som vill börja jobba inom VVS. Arbetsgivarna är många och efterfrågan är hög. Den höga byggtakten har hjälpt till att öka efterfrågan en hel del, men alla nya bostäder kommer också att behöva underhåll framöver. Den med kompetens och erfarenhet inom VVS bör alltså inte lida någon större nöd vad gäller arbeten, även om byggkonjunkturen stagnerar något över nästkommande år.

Utbildning finns i de flesta större städer och en bra grund läggs redan på gymnasiet i VVS- och fastighetsprogrammet. Till exempel kan du hitta ett sådant gymnasium i Malmö, Stockholm och i många fler städer. Om du inte bor någon i en stad med programmet, bör du kunna pendla till en större stad nära dig för att gå det. Bor du till exempel i Lund är det inte en alltför lång pendling till Malmö exempelvis.

Anlita alltid en professionell VVS-firma

5 jul 2017

Det finns gott om youtube-filmer om hur du kan göra VVS-arbete själv hemma. Det finns även gott om bloggar som steg för steg beskriver och visar hur du lyckas med rör och vattendragning själv. Men vad händer om du gör detta - och de sedan skiter sig?

 Att följa gör-det-själv bloggar och hemmaproffs på youtube gör nog inte försäkringsbolagen glada. Ett försäkringsbolag vill alltid att arbeten ska utföras korrekt och av auktoriserad personal. En hemmabyggare är inte i samma klass som en utbildad vvs-installatör. Detsamma gäller om du köper billiga rör och andra tillbehör som inte är godkända i Sverige. Det är alltså extremt viktigt att köpa kvalitativa rör och tillbehör som tål det svenska klimatet. Är du dessutom minsta osäker på hur du ska göra - ta hjälp av en vvs-firma. De har kunskap, erfarenhet och är dessutom utbildade i hur arbetet ska utföras för att vara säkert och hållbart. De lämnar ofta garantier på sitt arbete och skulle det bli en skada så brukar antingen deras eller ditt egna försäkringsbolag täcka det.

Vad kan hända om det blir fel?

I de värsta tänkbara scenario så går rören sönder och vatten läcker ut i din bostad. Ett mindre vattenläckage går att åtgärda och det behöver inte bli så stora skador om det upptäcks fort. Men en större vattenläcka kan orsaka översvämning, förstöra golv, husgrund och det kan bli stora problem. Det värsta med vattenskador är att det kräver lång tid för att torka och då kan bostaden behöva stå tom. Det kostar även många tusenlappar att riva upp golv och isolering för att laga en skada och byta ut allt material. I värsta fall kan husgrunden ta skada och då är det mer som måste åtgärdas. Därför kan vi inte betona nog att det är viktigt att vvs-arbeten utförs av professionell personal som vet vad de gör och hur de ska undvika framtida skador.

Rot-avdraget sänker dina kostnader

Sedan Rot-avdraget kom så kan du få skatteavdrag på vvs-arbeten i hemmet. Det gör det ännu mer förmånligt och värt att ta in professionell hjälp istället för att försöka sig på att göra arbetet själv. Självklart blir det billigare att göra arbetet själv, men kvalitén blir inte densamma och det kan göra att kostnaderna blir större i längden. Vad väljer du helst - dyr summa på en gång och lång hållbarhet eller lägre summor mer frekvent för arbetet kanske inte blev lika bra från början? Vi tycker att alla borde välja att lägga några kronor extra för att få ett kvalitativt arbete genomfört.

Brist på rörmokare i Stockholm

17 jun 2017

I en tid av arbetslöshet där främst ungdomar har svårt att hitta jobb så finns det ljuspunkter och dessa hittar man främst i Stockholm. Om vi tar detta från början så handlar det om att Stockholm är en stad som är inne i ett väldigt expansivt skede och där man ser att en stor mängd människor dagligen flyttar till staden – människor som i sin tur ska ha någonstans att bo och detta leder till att staden måste bygga ikapp bostäder för att alla ska kunna hitta en lämplig bostad. Där befinner sig Stockholm just nu – man bygger som aldrig förr och detta är också något som ser ut att hålla i sig på sikt.

Det är nämligen så att Stockholm under åren varit ganska dåligt förberedda på detta; man har slarvat med att bygga bostäder och tagit lite för givet att befolkningsmängden skulle ligga kvar på samma nivå. Det vi menar här är att Stockholm som stad kunnat ta lärdom av hur urbaniseringen sett ut i andra länder och städer och förberett sig bättre på att samma sak – förr eller senare – även skulle ske där.

Så var dock inte fallet och om vi återgår till själva grundfrågan här – arbetslösheten bland yngre människor – så kan man säga att denna byggboom skapat ett stort behov av skickliga yrkesmän. Detta gäller samtliga områden i allmänhet, men några särskilda i synnerhet. De yrken vi menar här är de som under en längre period haft problem med återväxten och där man inte lyckats attrahera tillräckligt många nya att prova på yrket i fråga. Något som nu skapar problem då en stor generation faktiskt närmar sig pensionsåldern och lämnar ett stor lucka efter sig – en lucka som alltså måste fyllas av nytt blod och i synnerhet då i Stockholm.

Några av dessa yrken där man ser att behovet är som allra störst är följande: Rörmokare, Takläggare och Plåtslagare och det är på sikt ett stort problem, men redan nu ser man biverkningarna av vad som komma skall. Tänker man sig Stockholm och en nybyggnation där så behövs nämligen samtliga tre yrkesgrupper vid en sådan – man behöver en rörmokare för att dra vatten och installera toaletter, duschar och badkar, man behöver en plåtslagare för att bygga trummor till exempelvis ventilation och man behöver en takläggare för det självklara – att lägga tak.

Att man redan nu ser ett behov gör att akuten av nya rörmokare inom några år kommer att bli akut i Stockholm och rådet är alltså här till de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden – utbilda er till rörmokare och skaffa er därigenom en chans till en rolig, spännande och lukrativ karriär i Stockholm.

Blandad teori och praktik under utbildningen

Det som ofta är gemensamt då det handlar om yngre människor som hamnat i arbetslöshet är att de av någon anledning haft det svårt i skolan. Man har inte kunnat skaffa sig de betyg som krävs för vidare studier och samtidigt haft för dåliga betyg för att ens kunna bli kallad till en intervju.

Det kan här handla om att man blivit skoltrött, att man hamnat i en ond cirkel eller att man – helt enkelt – inte klarat av skolan på grund av ett för högt tempo i kombination med dålig hjälp från sina lärare. Oavsett anledning så har vi ofta källan till arbetslöshet i dåliga betyg och svårigheter i skolan.

Om vi här återgår till exemplet om bristen på rörmokare i Stockholm så ska man här veta att just utbildningen till en sådan är något som tilltalar många. I en utbildning till rörmokare så blandar man nämligen teoretisk kunskap med praktisk inlärning och detta är en sak som inte ska underskattas.

Att lära sig ett yrke rent praktiskt genom att exempelvis gå som lärling hos ett etablerat företag kan i många fall vara betydligt bättre än att sitta ner i skolbänk för att lära sig allt som har yrket i fråga att göra – detta oavsett om det handlar om rörmokare, takläggare eller plåtslagare.

Kombinationen mellan praktiskt inlärning, en framtida brist i Stockholm och att utbildningen i sig inte tar alltför lång tid gör att ett yrke som rörmokare verkligen borde undersökas närmare av de som står i valet och kvalet gällande sin egen karriär och yrkesval.

Mer krävs för att lyckas

Hur kan det då komma sig att inte fler unga människor utbildar sig till rörmokare, plåtslagare eller takläggare om det finns en sådan brist? Jo, här handlar det uteslutande om dålig information och visst – Arbetsförmedlingen publicerar ständigt listor över vilka yrkesgrupper som behöver påfyllnad; men det räcker uppenbarligen inte. Svårigheten är att få unga människor att inse det fina med att välja yrkesskolor redan vid Gymnasiet – skolor som i dagsläget har ganska dåligt rykte.

Kan man få detta rykte att bli bättre och göra skolorna mer attraktiva därigenom så är förmodligen mycket vunnet. Man måste åter få unga människor att inse att ett praktisk jobb – rörmokare, snickare, takläggare eller plåtslagare – är lika mycket värt som ett akademiskt dito.

Utan skickliga yrkesmän inom bygg- och hantverksbranschen så stannar Sverige och detta stopp kommer – om inte återväxten tryggas – att ha sin första hållplats i Stockholm.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta som rörmokare i Stockholm.

Snabba svar om värmepumpar

15 nov 2016

Att många husägare betalar för mycket pengar för uppvärmning och energi är ett faktum. Det som skrämmer här är att många gör detta utan att ens överväga och se vilka andra alternativ som finns och om det är möjligt att vidta några åtgärder för att sänka denna kostnad. För; det går att sänka kostnaden och det går att få till stånd ett bättre pris – oavsett vart i Sverige man bor och vilka förutsättningar man har på sin tomt.

Vi talar här om värmepumpar och att man genom dessa kan komma att sänka sin årliga energiräkning med upp till 80% - en rejäl sänkning som i slutändan ger en betydligt bättre ekonomi. Vi nämnde ovan att det inte spelar någon roll vart i Sverige man bor – det kan vara Malmö, Kiruna eller Motala – och att heller inte området påverkar; detta säger vi av den anledningen att det finns värmepumpar som kan ta tillvara på energi lagrad i exempelvis jorden, i luften, i vatten eller i berggrunden. Förenklat, naturligtvis.

Men, det går att installera värmepumpar i stort sätt överallt och till vilket hus som helst och därför kan också alla husägare som betalar för mycket pengar överväga ett byte av energibrunn. Det vi tänkte göra här är att rada upp några punkter som kan hjälpa gällande värmepumpar, hur man ska tänka och hur man ska agera om man kommit till den punkt då man inser att det inte finns något värde i att – så att säga – elda för kråkorna längre. Vi kan säga att det handlar om ett hus i Malmö och där detta gäller för värmepumpar:

  • Hitta rätt. Först och främst å måste denne husägare i Malmö alltså hitta rätt sorts värmepump; något som han enklast gör genom att dels höra med sina grannar om vilken lösning de har och dels också – viktigt – kolla med en återförsäljare eller en installatör av värmepumpar som kan ge ett rakare besked. Vid bergvärme så är det viktigt att en geoteknisk undersökning genomförs; detta för att kostnaden kring borrning kan sticka iväg och bli en obehaglig överraskning.
  • Obunden återförsäljare. Värmepumpar kommer liksom allt annat i flertalet olika märken och med olika typer av effekter. Den värmepump som passar i ett hus kanske inte alls passar lika bra i ett annat. Viktigt är att man får maximal effekt – en lägre kostnad – och inte vad som står skrivet på produkten.
  • Garanti och skötsel. Dagens värmepumpar är lättskötta, de kräver minimal service och de har en lång livslängd. För den saken skull så bör man naturligtvis se till att få garanti på den värmepump man köpt och en rimlig tid för detta är åtminstone tio år. Här kan man även försöka inkludera eventuell service.  
  • Rot-avdraget. Installationen är extremt viktig och man tjänar på att låta en professionell installatör sköta den biten. Tjänsten är rot-berättigad och det innebär att husägaren i Malmö kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ett tak om 50.000 kronor årligen.

Badrummet – en central plats

27 okt 2016

Det finns ett område i varje bostad som man ofta drömmer om att på något sätt förändra och detta av flera olika skäl. Det rum vi talar om gäller badrummet och de skäl vi har i åtanke är att badrummet dels är frekvent använt och av samtliga medlemmar i en familj – det är där man får en chans att vara ifred, det är där man gör sig redo för en dag, det är där man avslutar densamma och det är där som man kanske kan ta sig den tid för själslig rekreation som dagens stressade samhälle i många fall kräver.

Nummer två: badrummet är det rum som på många sätt definierar en hel bostad. Vi ger ett exempel! Har du ett fräscht vardagsrum , en snygg hall – men ett fult och omodernt badrum: vad tror du att dina gäster kommer att lägga på minnet?

Detsamma om vi vänder på det och säger att ditt badrum är toppfräscht och enligt senaste trenden, medan dina andra rum är i sämre skick. Där är det troligt att gästerna ändå kommer att tycka att du bor i ett fint hem – tack vare att ditt badrum är så inbjudande.

Undvik vanliga fallgropar vid en badrumsrenovering

Med detta sagt: hur ska man agera för att förändra sitt badrum och finns det några fallgropar som man ska undvika vid en badrumsrenovering? Ja, och den största fallgropen som du bör undvika är att du tar på dig ditt eget snickarbälte, spottar i nävarna och genomför din badrumsrenovering på gene hand. Kort sagt; saknar du vana så kommer du – på ett eller annat – sätt att misslyckas och den effekt du vill uppnå med din badrumsrenovering kommer att utebli och dels så riskerar du också enorma omkostnader för att korrigera exempelvis en vattenskada.

Ett vanligt fel tyvärr och vi råder dig därför att anlita professionell hjälp. Även där finns det dock några saker som du bör ha i åtanke och detta särskilt om du bor i- eller i närheten av Stockholm. Vi kan säga att du äger ett hus i Tyresö och ska genomföra en badrumsrenovering där du ska anlita professionell hjälp och då anser vi att du bör vara medveten om att alla företag inte alls är lika skickliga.

Stirra dig inte blind på priset

Generellt sett så har du två stycken vägvisare att följa som kan leda dig till rätt företag till din badrumsrenovering på Tyresö. 1) ring tidigare kunder: se till att ringa några stycken och om det inte finns några sådana så bör du fortsätta ditt sökande efter rätt företag. 2) se inte till priset i första hand. Välj inte det billigaste företaget för din badrumsrenovering på Tyresö. Du har rot-avdraget som kommer att ge dig ett bra pris oavsett och många företag – oseriösa sådana – försöker locka till sig kunder genom extremt låga priser. Undvik!

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.

 

Relining eller helt stambyte - när passar respektive lösning bäst?

24 okt 2016

Relining är en metod inom VVS-renovering som har blivit mycket populär bland fastighetsägare. Stambyten hör till något av det dyraste och mest omständiga man kan göra i en fastighet. Det innebär många gånger att de boende eller de företag som använder lokalerna måste evakuera dessa under längre perioder då golv och väggar måste rivas upp för att ersätta de rör som går i dem.

Länge var ett helt stambyte den enda lösningen på problemet och många drog sig för att göra denna form av åtgärder. Ibland med katastrofala följder såsom läckor och svåra vattenskador. Gör inte samma misstag utan håll efter rören regelbundet istället.

När metoden relining uppfanns gick en lättnadens suck bland alla fastighetsägare där ute. Äntligen en metod som tillåter att rören renoveras inifrån istället för att helt bytas ut.

Relining fungerar inte i alla lägen

Dock så finns det vissa begränsningar med relining. Om rören är väldigt slitna och har hål eller sprickor ger relining i vissa fall otillräcklig stabilitet. Det skulle alltså fortsatt finna risk för ett rörbrott. Ett annat problem kan vara om rörledningarna har många skarpa krökar och en liten rördimension. Då kan det vara svårt att använda dessa metoder.

Då är relining ett tänkbart alternativ

I avloppsledningar med rejält tilltagen dimension och där det är möjligt att först rengöra rören ordentligt med hjälp av exempelvis urspolning är relining ofta det bästa alternativet. Gamla rör av gjutjärn har i grunden en bra stabilitet och brukar vara väldimensionerade. Då är det ett utmärkt alternativ att kunna skapa extra säkerhet inför framtiden genom att “fylla på” med ett nytt lager plaströr eller slang på insidan.

Relining går alltså ut på att ge rören ett skyddande skikt inifrån så att man inte behöver bryta upp alla installationer och helt ersätta dem. Det gör att man kan spara både arbete och material - något som är positivt idag då vi är allt mer medvetna om vår miljöpåverkan. Relining är ett smart alternativ då väldigt lite hamnar på tippen.

Kontakta en firma som sysslar med relining idag så kommer de ut och besiktar dina rör och ger dig information kring den bästa lösningen i din fastighet.

Trygghet viktig vid din badrumsrenovering

1 okt 2016

Går du i samma tankar som många andra gör i dagsläget och där du gärna vill förvandla ditt gamla, tråkiga badrum till en nytt, modernt och fräscht sådant? Ser man till folk i gemen så är det just badrummet som står överst på önskelistan över vilken typ av förändring som man helst vill genomföra.

Idag så är detta också möjligt på ett annat sätt än tidigare och detta tack vare rot-avdraget. Denna generösa skattesubvention har verkligen kommit att öppna plånböcker, förvandlat drömmar till sanningar och då det gäller badrumsrenoveringar så är rot-avdraget också som klippt och skuret att använda sig av.

Att kunna anlita ett företag som sköter en badrumsrenovering från start till mål, som akn förvandla ax till limpa och där man kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden – med ett tak om 50.000 kronor/år och person  – har verkligen kommit att förverkliga många drömmar.

Den uppmärksamme såg att vi skrev en firma och detta gjorde vi av den anledningen att så kallad totalentreprenad alltid är att föredra vid en badrumsrenovering snarare än att anlita en plattsättare, en elektriker, en rörmokare, en snickare och så vidare. Totalentreprenad innebär att samma företag sköter allt och att du som kund får en kontaktperson som följer dig genom hela processen. Här kan vi inte nog poängtera en sak: ska du genomföra en badrumsrenovering – särskilt om du bor i huvudstaden – se till att välja rätt företag.

Det är ditt badrum som renoveras

Med rätt menar vi naturligtvis det självklara – att de har behörighet, erfarenhet, goda referenser och är prisvärda – men vi menar också att du ska känna dig både trygg och delaktig. Äger du ett hus och ska genomföra en badrumsrenovering – ja, då är det fortfarande ditt hus och ditt badrum det hela handlar om och därför ska du också känna trygghet med det företag du anlitar.

Märk väl här! Du ska inte kränga på dig snickarbältet och aktivt delta i din badrumsrenovering – det har du anlitat professionell hjälp för. Men du vara med i dialogen, du ska framföra dina åsikter och du ska vara den förste som blir informerad om eventuella problem, oväntade kostnader och alternativa lösningar som kanske kan komma att fungera bättre. Kort och gott; en badrumsrenovering handlar om en resa och på den ska även du ha löst en biljett. Välj en trygg firma.

Läs mer om badrumsrenovering här: http://www.daderman.se/

 

Jobba med VVS

20 sep 2016

Att jobba med VVS, till exempel som VVS-montör är ett mycket tacksamt arbete sett till möjligheterna på arbetsmarknaden. I dagsläget är tillgången på VVS’are relativt låg, samtidigt som efterfrågan är hög.

Arbetsförmedlingen säger till exempel i sin yrkesprognos att de som planerar att jobba med VVS möter en mycket ljus framtid till mötes. Många inom branschen säger dessutom att om man väl får in en fot, är man i princip garanterad jobb i resten av sitt verksamma yrkesliv.

Men vad ska man då göra för att jobba med VVS? Det finns ett par olika sätt att gå till väga. Här kan man lära sig vilka, och hur man faktiskt gör för att komma dit.

Gymnasieutbildning

Många som jobbar med VVS tar sitt första steg genom VVS- och fastighetsprogrammet som finns på ett antal gymnasium runt om i landet. På gymnasieutbildningen lär man sig bland annat installation, service, och även hur man sköter om värmesystem.

Det finns dessutom möjlighet att välja en inriktning, sanitet, som gör att man har mycket goda möjligheter att få jobb som på något sätt är knutet till VVS efter utbildningen. Ett exempel är VVS-montör, en yrkesgrupp som efterfråga är stor på.  

Ett plus är om man väljer en gymnasieskola som dessutom förser eleverna med lärlingsutbildningar. En lärlingsutbildning är ett utmärkt sätt att lära sig det praktiska och teoretiska inom VVS, samtidigt som man får god arbetslivserfarenhet.

Utbildning efter gymnasiet

Vill man som vuxen, från noll, börja utbilda sig till VVS-montörer eller liknande som har med VVS att göra, finns det vuxenutbildningar som i stora drag motsvarar den nivå som finns på gymnasiet. En typ av utbildning som väldigt ofta snabbt leder till jobb är YH eller KY-utbildningar.

Har man dock gått VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet finns det många möjligheter att plugga vidare och därmed spetsa sin kompetens. Vill man finns det möjlighet att nischa sig och bli specialist inom särskilda områden.

Det här behöver du göra för att få yrkesexamen

För att bli examinerad VVS-montör är det första steget att gå det treåriga programmet på gymnasiet (VVS och fastighetsprogrammet), då med inriktning VVS. Efter det här börjar du jobba som lärling på ett företag. Arbetstimmarna ska nå upp till 3 400 totalt och sker under en period på 2 år, fördelat på fyra perioder.

Sedan ska ett gesällprov klaras av. När gesällprovet är genomfört anses du vara färdigutbildad och kan därmed få din yrkesexamen.

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.