Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Brist på rörmokare i Stockholm

I en tid av arbetslöshet där främst ungdomar har svårt att hitta jobb så finns det ljuspunkter och dessa hittar man främst i Stockholm. Om vi tar detta från början så handlar det om att Stockholm är en stad som är inne i ett väldigt expansivt skede och där man ser att en stor mängd människor dagligen flyttar till staden – människor som i sin tur ska ha någonstans att bo och detta leder till att staden måste bygga ikapp bostäder för att alla ska kunna hitta en lämplig bostad. Där befinner sig Stockholm just nu – man bygger som aldrig förr och detta är också något som ser ut att hålla i sig på sikt.

Det är nämligen så att Stockholm under åren varit ganska dåligt förberedda på detta; man har slarvat med att bygga bostäder och tagit lite för givet att befolkningsmängden skulle ligga kvar på samma nivå. Det vi menar här är att Stockholm som stad kunnat ta lärdom av hur urbaniseringen sett ut i andra länder och städer och förberett sig bättre på att samma sak – förr eller senare – även skulle ske där.

Så var dock inte fallet och om vi återgår till själva grundfrågan här – arbetslösheten bland yngre människor – så kan man säga att denna byggboom skapat ett stort behov av skickliga yrkesmän. Detta gäller samtliga områden i allmänhet, men några särskilda i synnerhet. De yrken vi menar här är de som under en längre period haft problem med återväxten och där man inte lyckats attrahera tillräckligt många nya att prova på yrket i fråga. Något som nu skapar problem då en stor generation faktiskt närmar sig pensionsåldern och lämnar ett stor lucka efter sig – en lucka som alltså måste fyllas av nytt blod och i synnerhet då i Stockholm.

Några av dessa yrken där man ser att behovet är som allra störst är följande: Rörmokare, Takläggare och Plåtslagare och det är på sikt ett stort problem, men redan nu ser man biverkningarna av vad som komma skall. Tänker man sig Stockholm och en nybyggnation där så behövs nämligen samtliga tre yrkesgrupper vid en sådan – man behöver en rörmokare för att dra vatten och installera toaletter, duschar och badkar, man behöver en plåtslagare för att bygga trummor till exempelvis ventilation och man behöver en takläggare för det självklara – att lägga tak.

Att man redan nu ser ett behov gör att akuten av nya rörmokare inom några år kommer att bli akut i Stockholm och rådet är alltså här till de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden – utbilda er till rörmokare och skaffa er därigenom en chans till en rolig, spännande och lukrativ karriär i Stockholm.

Blandad teori och praktik under utbildningen

Det som ofta är gemensamt då det handlar om yngre människor som hamnat i arbetslöshet är att de av någon anledning haft det svårt i skolan. Man har inte kunnat skaffa sig de betyg som krävs för vidare studier och samtidigt haft för dåliga betyg för att ens kunna bli kallad till en intervju.

Det kan här handla om att man blivit skoltrött, att man hamnat i en ond cirkel eller att man – helt enkelt – inte klarat av skolan på grund av ett för högt tempo i kombination med dålig hjälp från sina lärare. Oavsett anledning så har vi ofta källan till arbetslöshet i dåliga betyg och svårigheter i skolan.

Om vi här återgår till exemplet om bristen på rörmokare i Stockholm så ska man här veta att just utbildningen till en sådan är något som tilltalar många. I en utbildning till rörmokare så blandar man nämligen teoretisk kunskap med praktisk inlärning och detta är en sak som inte ska underskattas.

Att lära sig ett yrke rent praktiskt genom att exempelvis gå som lärling hos ett etablerat företag kan i många fall vara betydligt bättre än att sitta ner i skolbänk för att lära sig allt som har yrket i fråga att göra – detta oavsett om det handlar om rörmokare, takläggare eller plåtslagare.

Kombinationen mellan praktiskt inlärning, en framtida brist i Stockholm och att utbildningen i sig inte tar alltför lång tid gör att ett yrke som rörmokare verkligen borde undersökas närmare av de som står i valet och kvalet gällande sin egen karriär och yrkesval.

Mer krävs för att lyckas

Hur kan det då komma sig att inte fler unga människor utbildar sig till rörmokare, plåtslagare eller takläggare om det finns en sådan brist? Jo, här handlar det uteslutande om dålig information och visst – Arbetsförmedlingen publicerar ständigt listor över vilka yrkesgrupper som behöver påfyllnad; men det räcker uppenbarligen inte. Svårigheten är att få unga människor att inse det fina med att välja yrkesskolor redan vid Gymnasiet – skolor som i dagsläget har ganska dåligt rykte.

Kan man få detta rykte att bli bättre och göra skolorna mer attraktiva därigenom så är förmodligen mycket vunnet. Man måste åter få unga människor att inse att ett praktisk jobb – rörmokare, snickare, takläggare eller plåtslagare – är lika mycket värt som ett akademiskt dito.

Utan skickliga yrkesmän inom bygg- och hantverksbranschen så stannar Sverige och detta stopp kommer – om inte återväxten tryggas – att ha sin första hållplats i Stockholm.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta som rörmokare i Stockholm.

17 Jun 2017

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.