Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Rörmokeri i Solna

RSS

Ordna med ventilation i Stockholm

25 apr 2022

Du vet väl hur viktigt det är att du har en bra inomhusmiljö? Utan det kan kroppen skadas med risk att du blir sjuk. Se om din ventilation i Stockholm.

Stockholm är en stad där det finns både bra ventilation och dålig sådan. I gamla hus kan det finnas självdrag och det anses vara bra. När det gäller andra byggnader kan det var lite si och så med ventilation. Därför finns det något som kallas ventilationskontroll. Då går man igenom strategiska punkter så att det kan bli den bästa möjliga ventilationen i huset där du håller till. Med jämna mellanrum kontrolleras ventilationen så att den fungerar som den ska. Inga giftiga partiklar ska fara omkring i huset. Det är annars något som kan göra en del människor sjuka. Astma och huvudvärk kan vara tecken på dålig ventilation, likaså yrsel och illamående. En bra ventilation ser till att alla dessa besvär håller sig borta. I alla fall så länge besvären beror på dålig ventilation.

Ventilation är bra

Med ventilation menas att hela huset ska vara ventilerat. Det gäller alla slags grunder och andra utrymmen som vindar. Det är lätt att det bildas mögel utan en bra luftväxling. Det smartaste du kan göra är att samarbeta med ett företag som sköter allt som har med ventilation och kontroll att göra. Då slipper du tänka på allt själv. Du får service och underhåll när du behöver, och kontroller görs med jämna mellanrum för att upptäcka saker och ting i tid. Mer om ventilation kan du läsa på denna hemsida: www.ventilationstockholm.nu

Stopp i avlopp kan leda till större skador

8 mar 2022

Ett stopp i ett avlopp kan låta som en liten grej. Men om problemet inte åtgärdas och översvämningar blir vardag kan det leda till fuktskador som kräver en hel del arbete för att lagas.

Agnes och Stefan hade bara bott i huset en kort tid när de märkte att vattnet inte rann ner som det skulle. Både diskho och badrumshandfat hade samma långsamma flöde. De visste inte riktigt hur länge sedan avloppen blivit rensade då huset hade övertagits från Stefans föräldrar. De hade i sin tur flyttat in i Agnes och Stefans lägenhet i stan.

Stefan skulle köpa med sig kaustiksoda hem. Agnes, som inte gillade idén, föreslog att de kontaktade en rörmokare. Vem visste vad kaustiksodan gjorde med dricksvatten. Stefan insåg att det nog var dags för en riktig avloppsrensning och tog på sig att beställa tjänsten.

Stopp i avlopp i sista sekund

Dagen därpå kom slambilen. Stefan måste erkänna att det kändes bra att få det gjort. Det visade sig att de tagit rätt beslut. Rörmokaren berättade att de kommit i sista sekund. Rören var ordentligt igentäppta och skulle snart skapa problem.

Genom att ha skickat en kamera in i rören kunde de se deras tillstånd. De var gamla och några såg ut att sjunga på sista versen och skulle behöva bytas ut snart. Stefan lovade att höra av sig till dem för att se vad som behövde göras. När slambilen åkt satte de sig ner och tog en kopp kaffe. Glada över beslutet de tagit om rörspolning. Läs mer om - på den här hemsidan: https://www.stoppiavlopp.nu/

Varför ska man göra en rörinspektion?

19 maj 2020

Det går många rör och andra ledningar i våra hus och fastigheter. De behöver ibland ses över så att de är okej och ingenting är trasigt. Finns det några anmärkningar så behöver de åtgärdas.

De rör och ledningar som finns i våra bostäder behöver ses över ibland för att vi ska veta att de fungerar som de ska. Dessa rörinspektioner som man kan få utförda, görs för att man ska kunna upptäcka eventuella skador eller problem med rören. Man vill alltså göra en inspektion av dina rör för att kunna åtgärda de fel som eventuellt uppstår med tiden. En rörinspektör filmar rören med hjälp av en väldigt liten kamera, för att se vad som egentligen döljer sig i era rörstammar. Med denna typ av kamera kan alla fastighetens rör och ledningar kontrolleras så att man ser att allting är som det ska. Avloppsrör, dräneringsrör och dagvattenledningar bland annat.

Vanliga fel med rörledningen

Om någonting har fastnat eller gått sönder till exempel, då behöver man först gå in med kameran för att se vad det är som är problemet. Det kan ju vara svårt att veta exakt var någonstans som felet sitter annars. Det är många och långa ledningar med rör som löper genom ett hus. Genom att göra en sådan här rörinspektion så förebygger man ett eventuellt stopp eller andra besvär med rören. De allra vanligaste felen som man stöter på när man går ner med en sådan här kamera är avlagringar, sprickor, läckage och främmande föremål framför allt. Barn har till exempel ofta en tendens att stoppa saker i toaletten och spola ned, som inte alls bör vara där.

Tillfällen då man bör inspektera sina rör

Det är en väldigt kostsam och dyr historia att inspektera rörledningarna, men det är något som ibland kan vara nödvändigt. Om man struntar i att filma rören och bara lagar det som är fel, så finns risken att problemet återvänder och man får laga igen och igen. Genom att använda sig av kameran så kan man gå till botten med vad det är som orsakar felet och åtgärda det ordentligt. Om man nyligen har spolat sina avlopp med högtrycksspolning så kan det vara en bra idé att göra en rörinspektion efter, då kan man hitta vad som orsakade stoppet lättare. Ett annat tillfälle då man bör göra en inspektion av rören är vid köp och försäljning av en bostad, för att veta att allt ser okej ut.

Effektivaste sättet rensa rören

16 feb 2020

Är det ofta stopp i dina rör i badrum eller kök? Det kan indikera att något inte riktigt är som det ska med rören. Luktar det dessutom illa när vattnet rinner genom avloppet så kan det vara så illa att det är något fel på rören och du bör anlita en rörmokare så snart som möjigt. Risken är stor att stammarna kan ha gått sönder och en sådan sak måste åtgärdas genast.

Men innan man gör något bör man definitivt ta reda på hur det är ställt med rören så att man gör det bästa som man kan för dem. Anlitar man en duktig rörmokare så kan den personen gå in med en mini-kamera inuti rören och den kan ta bilder och filmer inuti så att man med egna ögon kan se hur det är ställt med avlopp och rör.

Otroliga saker kan finnas i rören

Många som har gjort det har häpnat över vad de har fått syn på inne i rören. De har hittat allt från råttor, rötter, skräp och fettklumpar som har täppt till dem. Det som man bör göra är en riktig stamspolning. Det innebär att man med högt tryck och med mycket hett vatten sköljer igenom rören ordentligt, i någon timme så att de sköljs igenom och blir rena på nytt. Först när man ser att det som har åstadkommit stoppet i avloppen är borta, slutar man. Behöver du också en stamspolning i Stockholm? Läs då mer på stamspolningstockholm.se

Andra åtgärder med skadade rör

Ser man att rören snart kanske går sönder, så kan man göra en relining, en förnyelse av rören inifrån. Man sprutar in plast inuti rören. Sedan härdar man rören så att plasten lägger sig som en fin hinna inifrån. På så sätt ser man till så att ens rör håller för 15-20 år till och behöver i princip inte göra mer än så. En relining är en mycket miljövänlig åtgärd som förlänger hållbarheten för de rör som redan finns. Men ser man att stammarna är för gamla för att göra en relining, bör man definitivt byta ut dem. Det är bättre med ett stambyte än att de går sönder helt och hållet. Läckta rör kan skada fastigheten ordentligt. Då kan man vara så illa tvungen att byta ut många delar av fastigheten, vilket kan bli riktigt kostsamt. Då är det bättre att förekomma det och göra ett stambyte. Då vet man att fastigheten kommer att må bra för många år till.

När du gjorde du senast OVK-besiktning?

26 jan 2020

Vikten av att ha en bra och fullgod ventilering kan inte nog betonas. Att både människor, husdjur och husen själva får tillräckligt med frisk luft är så viktigt. Om inte, kan både människor och husen bli riktigt sjuka. Blir människor sjuka av otillräcklig frisk luft kan det innebära huvudvärk, astma, allergier och sjuka lungor. Om husen inte får tillräckligt med ventilering kan det ge en miljö som blir alltför fuktig och mögel kan börja gro.

Hus som får mögel måste saneras ordentligt. Det är en stor och dyr process för att få bort allt som är mögel. Det ger ifrån sig sporer som kan spridas med luften i huset. Om man inte anlitar utbildade sanerare som kommer och sanerar hela huset, så kan det bli svårt att göra sig kvitt mögel. Och inte bara det, man måste riva ut allt det material som har angripits av mögel och sedan ersätta med nytt och friskt material.

OVK-besiktning talar om hur huset mår

När man gör en OVK-besiktning kan man få ett hum om hur huset mår. När VVS-montöerna kommer och undersöker husets ventilering så kan de se om det finns grogrund för fukt och i förlängningen mögel. Så genom att göra en ordentlig OVK-besiktning regelbundet så kan man själv se till så att man snabbt får indikationer på om huset utsätts för fukt eller mögel. Det är nämligen när ventileringen i ett hus inte riktigt fungerar som det ger grogrund för mögel och fukt i ett hus. Och tvärtom; ett riktigt bra ventilationssystem gör att fukten och möglet inte får fäste i huset.

Gör en OVK-besiktning vid renovering

Egentligen bör man göra en OVK-besiktning varje gång som man gör nya saker i sitt hus, som att man byter fasad, installerar nya fönster och liknande åtgärder. Särskilt bör man göra det när man installerar nya fönster, då det påverkar draget inuti huset. Nya fönster, tenderar att vara mer täta än de gamla fönster som man har bytt ut. Mer isolerade fönster, kan kräva bättre och mer effektiva ventiler och då bör man alltid ta reda på om de ventiler som man har är tillräckligt effektiva och passar de nya fönster som man installerar. På samma sätt kan det vara när man bygger en mer effektiv fasad, och gör huset mer isolerat. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till så att huset får tillräckligt med ventilering. Så varför inte ta kontakt med ett OVK-företag i din stad och tillsammans inspektera ventileringen i ditt hus? Läs mer här.

Alltid bäst anlita proffsen!

26 dec 2019

Anlita BRF:s fastighetsservice i Stockholm om det finns

Har man problem med sina rör eller med något som rör ens VVS, är det alltid bäst att anlita professionella rörmokare som kommer och åtgärdar problemet. Som lekman är det sällan som man känner till hur eller ens vad det är som man bör åtgärda. Gör man då fel, kan det få ekonomiska konsekvenser. Det är inte bara bostaden som riskerar att kosta mer att reparera och renovera, ersättningen för skador uppkomna av felhantering kan utebli om man inte har anlitat en professionell VVS-montör.

Anlita VVS-montör

Om man bor i en bostadsrättsföreningen, (en BRF) bör man alltid först kontrollera med förvaltningen i ens BRF om de har en VVS-montör som de brukar anlita för reparationer. Då brukar ens BRF ha avtal med någon som sköter fastighetsservicen i hela ens BRF. De har då betalt för att komma till alla bostadsägare i BRF:en. Då får man ett bättre pris på reparationen, när fastighetsservicebolaget får återkommande uppdrag i en och samma BRF. 

Bor man i villa eller radhus, är det inte alltid som man ingår i en BRF. Det finns sådana villor och radhus också, men det är mer sällan. Istället är det vanligare att man äger sin bostad själv och har då hela ansvaret för underhåll och skötsel av densamma helt och hållet på egen hand. Det viktiga då är att ha bra kontakter med några hantverkare och företag som arbetar med fastighetsstkötsel, till exempel och som man kan lita på och som kommer när man ringer.

Hitta en VVS-montör

Det kan vara svårt i början att hitta en VVS-montör. Särskilt om man är ny i området och inte har inarbetade kontakter med hantverkare i närheten. Då kan man alltid fråga grannar och bekanta om de känner någon som är bra. Om de inte känner någon som de brukar lita på och som de kan rekommendera, kan man alltid själv googla "fastighetsservice Stockholm" så att man hittar några namn att börja med. Då ringer man dem man ser när man googlar "fastighetsservice Stockholm" så frågar man först efter offert och referenser. Då är det bra att kontrollera referenserna och sedan välja den som är bäst. Det är ju viktigt att de har garantier på sina arbeten, att de har både rätt utbildning och certifieringar, och visar att det går att lita på dem. Tar kontakt när du ber dem att ta kontakt, kommer på avtalade tider och gör det som de säger att de ska göra. Här kan du läsa mer om fastighetsservice i Stockholm på: https://www.fastighetsservicestockholm.se.

Undrar du vad som finns i dina rör?

29 jun 2019

Undrar du någonsin hur det ser ut i dina rör i din bostad? Det kanske man inte gör förrän man har drabbats av stopp i avlopp. Det är då det blir akut och man inte får vattnet att rinna ner i avloppet som man blir nyfiken och lite desperat över vad det är som gör att avloppet inte fungerar som det bör. Det är då man bör ringa ett VVS-firma som kan komma ut och hjälpa till med att få rören att fungera som man önskar.

Hjälp vid stopp i avlopp

Här finns det lite olika åtgärder som man kan få för att åtgärda stoppet i avloppet. Som tur är. Man ska inte ha stopp i avloppet, eftersom det kan tyda på någon skada i rören och det måste man åtgärda så fort som möjligt. Om man inte får bort det som orsakar stoppet måste man ta reda på var skada sitter. Man vill ju inte få någon fuktskada i villan, eller i konstruktionen i huset. Det är ingen bra idé. Bättre är då att anlita en rörmokare som kommer ut tar reda på vad stoppet beror på. 

Vad en rörmokare kan göra

Om du anlitar rätt rörmokare till din villa och som kan inspektera rören, kan de ta med sig en minikamera som sitter fast i en slang. Då kan slangen ta sig in i rören och du kan då se hur det ser ut inuti dina rör. Många gånger kan man häpna över vad som kan ta sig in i rören. Ibland är det råttor som har tagit sig in i rören och byggt bo just där, eller så har trädens rötter kommit för nära rören och tagit ett stadigt grepp om dem. De letar ju efter vatten. Då bör man ta bort rötterna och se till så att rören går en annan väg.

Om du hittar fett i rören

Sedan kan man ibland hitta fett som har samlat sig i rören. Då bör man spola dem med hett vatten med högtrycksspolning. Annars försvinner inte fettet i rören. Det kan man tyvärr inte göra på egen hand. Det krävs nämligen att man har rätt utrustning för att komma till rätta med sådana fettklumpar som kan finnas i avloppsrör. 

Anlita någon som kan stopp i avlopp. Det bästa man kan göra är att försöka åtgärda stoppet i avloppet på bästa möjliga sätt som är långsiktigt. Här kan du läsa mer om stopp i avlopp i Stockholm.

Planera din badrumsrenovering!

9 jun 2019

Ska du renovera om ditt badrum? Har du bestämt dig för hur du ska göra? Ska du renovera själv, eller ska du anlita hantverkarfirma som kommer och gör allt arbete? Har du bestämt dig för vilka material som du ska använda? Det är bra att göra några saker innan man bestämmer sig för vilka material som man vill renovera med och vilket hantverkarföretag som man ska anlita. Här går vi igenom några av dem.

1. Planera badrumsmaterial

Det lönar sig verkligen att jämföra olika byggmaterial med varandra innan man bestämmer sig. Det kan verkligen löna sig att gå till olika byggvaruhus och titta, känna och tänka på vilka material som du vill renovera med. Här varierar de olika materialen både prismässigt och kvalitetsmässigt. Man skulle kunna tro att ju högre pris, desto högre kvalitet, men det stämmer inte alls längre. Vi har vant oss vid denna ekvation, men den stämmer inte längre. Så läs på om de olika byggmaterialen i stället och försök bilda dig en egen uppfattning, då kan du göra riktigt bra fynd. Och tänk på att man faktiskt kan återanvända mer material än vad man vanligtvis tänker på.

2. Kontrollera och jämför olika hantverkare

Innan man bestämmer sig för en hantverkarfirma, kan man också läsa på och jämföra olika hantverkare med varandra. Då är chansen stor att man råkar på en riktigt duktig hantverkarfirma. Ju mer som du läser på om de olika hantverkarna desto större är chansen att du inte blir besviken och inte får en chock när du sedan ska betala.

3. Kontrollera med försäkringsbolaget om ersättningar

Innan du ska renovera badrum är det bra att ta reda på hur just ditt försäkringsbolag tänker och om de betalar ut för olika renoveringar och hur de ser på olika renoveringar och vad de betalar ut för i ersättningar och vilka regler som gäller. På det sättet är du som kund till de olika försäkringsföretagen, bättre förberedd och vet mer. Då kan du renovera på rätt sätt och som är i enlighet med deras speciella regler.

Om du bor i Uppsala

Bor du i Uppsala? Då har du mer än 200 hantverkarfirmor att välja mellan. Vilka ska du välja? Välj en firma med hantverkare som har goda referenser, som är noggranna och som gör arbetet varje gång med stor skicklighet. Välj en firma med pålitliga hantverkare och som kan ge rabatterade priser på byggmaterial av hög kvalitet. Läs mer här: https://www.renoverabadrumuppsala.nu.

Dags att byta stammar?

24 maj 2019

Har du gamla rör? I vissa bostäder kan man ha byggt med rör av hög kvalitet, om de till exempel är tillverkade av gjutjärnsrör, eller vanliga kopparrör kan också ha hög kvalitet och hålla under många år. Däremot kan rören ge vattnet en dålig smak om du har gamla rör i bostaden. Man kan utföra en relining, om det är så att du har alldeles utmärkta rör men där vattnet tar smak av de gamla rören. Gör du en relining får du ny, fräsch smak på vattnet men slipper det stora arbetet med att byta ut stammarna.

Så går det till att byta stammar

Om det visar sig att du behöver byta ut stammarna behöver man riva ut precis allt som finns just där stammarna går. Det innebär att man är så illa tvungen att riva ut hela köket, och hela badrummet, och gräva upp stammarna på gården. Om ni har en bostadsrättsförening (BRF), behöver samtliga hushåll riva ut både kök och badrum, vilket gör jobbet mångfalt större och omfattande. När man har rivit ut allt, både väggar och golv, är det sedan dags att avlägsna de gamla stammarna, och sedan lägga in nya rör.

Sedan återstår renovering av kök och badrum

När de nya rören sedan är på plats återstår renoveringen av köket och badrummet. Då kanske man tar dit en som kan kakla om väggar, lägga klinker eller stenmaterial på golvet. Sedan ska inreda med inredning som toalett, dusch, handfat i badrummet och diskbänk, arbetsbänk, köksskåp och vitvaror i köket. Innan det bör man lägga nytt golv och tapetsera m eller kakla i köket.

Välja rörmokare där du bor

Det lättaste är ju att anlita en rörmokare som arbetar nära din bostad. Säg att du bor i Nynäshamn, denna fina stad vid havet, då kan du börja med att googla "rörmokare Nynäshamn" för att få några kontaktuppgifter på rörmokare som arbetar i Nynäshamn. Sedan är det viktigt att be om referenser och en offert så att du vet vad det kostar att göra ett stambyte och hur duktiga rörmokarna är på att utföra det arbetet. Som kund är det sedan bara att välja den som är bäst i förhållande till den offert som de tänker sig att arbetet kommer att inbringa dem. Man kan även läsa på om rörmokarna på olika omdömessajter såsom reco.se och yelp.se. Välj sedan en som har F-skattsedel då det är ett villkor för att kunna få dra av arbetskostnaden på Rot-avdraget. Läs mer om rörmokare i Nynäshamn på: https://www.rörmokarenynäshamn.nu.

Här hittar du rörmokare i Stockholm

19 maj 2019

Bor du i Stockholm och har behov av att komma i kontakt med en rörmokare som utför högtrycksspolning av avlopp i Stockholm? När som helst och vem som helst kan behöva en rörmokare som kan avhjälpa ett stopp i avlopp. Och att få stopp i avlopp kan hända den bäste. Dock finns det några saker som man som bostadsägare faktiskt kan tänka på. Rör är som vilka andra rör. De behöver vara rena från smuts för att det som ska ner genom rören ska rinna ner. Ofta får man smuts som gör att avoppsvattnet inte rinner ner. Då är det ganska kört, om du inte får tag i en rörmokare som kan komma och avhjälpa stoppet i avloppet. Men det finns vissa saker som du kan göra i förebyggande syfte. Här är några bra tips på dessa:

1. Spola inte ner fett

Se till att aldrig spola ner fett i avloppet. Har du använt olja i matlagningen och det finns kvar olja i stekpannan, häll det i ett kärl som du sedan slänger bland soporna. Häll inte ner fettet i avloppet. Om du till exempel har friterat mat i olja, ska den överblivna oljan aldrig hällas ner i handfatet. Det ska slängas med andra sopor. Om du ska skölja av disk innan du ställer den i diskmaskin ska du inte skölja med vatten, utan i stället torka av disken med papper som du sedan slänger.

2. Spola med hett vatten regelbundet

Du kan, om du vill, spola dina rör och avlopp med hett vatten då och då. Problemet med detta är bara att du bör slösa riktigt ordentligt med hett vatten, vilket är otroligt synd. Det heta vattnet kan behövas till andra saker. Därför är detta endast en halv rekommendation. 

3. Rengör handfatets avlopp och golvbrunn

En annan sak som man däremot kan göra är att regelbundet, till exempel en gång i veckan, eller åtminstone en gång i månaden rengöra handfatets eget avlopp. Under handfatet finns ett rör, som har ett upp och nervänt lock. Det locket kan du skruva av. Ställ en tom hink under. Rengör sedan hela röret med en flaskborste.

4. Få en rörmokare med högtrycksspolning

Vill du inte göra något av det ovanstående, kan du i stället be en rörmokare komma till din bostad och spola rören med en högtrycksspolning. Då ser rörmokaren till att hett vatten spolas ner i rören med mycket högt tryck, och allt som då har fastnat i rören lossnar på grund av det höga trycket.

Behöver du renovera badrum i Sollentuna?

14 maj 2019

Droppar kranarna i badrummet? Har duschdörren gett upp och knappt går att stänga? Om du har tröttnat på ditt badrum kanske det är dags att renovera badrummet? Varför inte renovera med nya material? Det finns så många snygga material som ger inspiration för förnyade badrum.  Ett populärt material är stenmaterial och framför allt marmor är populärt. Marmor är ett tidlöst material som redan romarna uppskattade i sina termer (romerska bad). De visste att uppskatta marmorns ljusa färger och långa hållbarhet. Idag ser vi så många olika slags stenmaterial som man kan använda, allt från de mörkare granitslagen, till vita kalkskivor.

Stenmaterial i badum ger lång hållbarhet

De populära stenmaterialen i badrumsrenoveringarna ger en lång hållbarhet. Det är ett vackert material som man kan välja efter struktur – granit är mörkt med en sträv yta, marmor är ljust och slipas blank, kalkskivor är vita med en sträv yta. Kompositsten kan man få i vilken färg som helst. Vill man inte renovera i stenmaterial kan man även välja kakel och kakla väggarna med.

Metall i kranar skänker lyx

Ett annat mycket populärt materialval i badrum har varit metall, både i kranar, som skyddande isolering och i speglar, knoppar och i andra detaljer i badrumsrenovering. Metallen ger en otrolig känsla av lyx till badrummet. Även metallen är hållbar.

Lugna vilsamma färger ger avkoppling

Vi ser en tydlig tendens till att färgerna som förut exploderade i olika nyanser, blir mer dämpade i år. Även om den strama, "skandinaviska" stilen inte är lika dominant som förut, ser vi ändå en återgång till mer dova färger. Grått och beige dominerar i vårens inredning. Speciellt populär är den "greige" färgen – en blandning av beige och grått, som blir greige. Badrummet är alltmer ett rum för avkoppling och återhämtning, inte bara ett rum där man ser till att bli ren. Så bli inte förvånad om du hittar en fåtölj med ett litet soffbord i ett badrum. Vi sitter och vi umgås i badrummet.

Om du bor i Sollentuna

Bor du i Sollentuna och letar efter en hantverkare som kan utföra en badrumsrenovering i Sollentuna, just specifikt, så kan du hitta genom att googla "badrumsrenovering Sollentuna". Genom att göra så, får du förslag av Googles sökmotor alla dem som har angett att de arbetar med badrumsrenoveringar och dessutom arbetar i Sollentuna med det. För dig är det sedan bara att ta kontakt med några av dem och fråga om offert, referenser och sedan jämföra dem med varandra, så väljer du sedan den som är bäst i förhållande till både referenser och offerten.

Missnöjd med rörmokare? Så bör du göra

6 maj 2019

Har du anlitat en rörmokare? Det är tyvärr en del skillnad mellan de olika rörmokare som man kan anlita. En del är kloka –  andra är inte det. Andra kan fuska, skryta eller göra helt fel, eller göra saker som de inte har kommit överens med kunden om och sedan ta betalt för det. Inget av det är okej. Så vad man som kund göra åt det? Bland det sämsta som man kan göra är att bara strunta i att betala fakturan. Då kan rörmokaren begära betalt via in-kasso-krav och sedan går den till Kronofogden och då kan du få en betalningsanmärkning. Dessutom blir summan bara störrre och större ju längre tid som går åt.

Gör följande om du är missnöjd

  1. Be hantverkaren göra om och göra rätt. Gneom att tala om för VVS-montören att du är missnöjd, får hon, eller han chansen att göra om arbetet tills du är nöjd. Många gånger är de mycket noggranna med att inte få missnöjda kunder då det innebär ett sämre rykte och att de inte får fler uppdrag om det blir känt att någon är missnöjd med deras arbete. De är också ärligt att kommunicera det till den rörmokare som har varit hemma hos dig och inte gjort arbetet bra, eller på sådant sätt att du är nöjd.
  2. Vill hon, eller han inte det, ja då bör du anmäla VVS-montören till till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Att anmäla en hantverkare till ARN innebär att de kan besluta om du ska betala eller inte, då kan de bli skyldiga att återbetala hela summan. Om de besltuar att du ska betala, innebär det att de anser att du som kund har fel och att hantverkaren har gjort rätt.
  3. Anmäla VVS-montören till konstumentombudsmannen. Om inte ARN lyssnar kan du alltid prata med din kommunala konsumentsombudsman. De lyssnar och kan sedan komma med rekommendationer om vad du kan och kanske bör göra.
  4. Stämma VVS-montören. Känner du att du inte är nöjd med de beslut som ARN eller konsumentsombudsmannen kommer fram till, kan du stämma dem i tingsrätten. Dock bör du alltid skaffa en mycket duktig advokat som kan råda dig till om det är möjligt eller inte att vinna i tingsrätten. Då är det viktigt att lyssna till den advokaten eftersom de vet bäst om det finns chans att vinna eller ej, annas riskerar du att förlora målet och en massa pengar på det.

Bäst är ju att anlita pålitliga rörmokare för arbetet med VVS i Stockholm.

Se till att vara proaktiv

14 apr 2019

När det kommer tlll rör och avlopp är det det bästa att vara så proaktiv som du bara kan. Det är viktigt att du kan se över avloppsrören så mycket du bara kan. Bäst är om du kan underhålla rören och se till att det varken bildas fettklumpar i rören, kommer saker i rören som inte ska vara där, eller att råttor eller rötter hittar dit. Här kommer därför några bra tips på hur du kan hålla rören rena från sådant som kan åstadkomma stopp i avlopp.

1. Se till att aldrig hälla fett ner i vasken

Det är viktigt att se till så att inget fett hamnar i avloppet eller i vasken i köket. Det är ju så populärt att fritera mat. Vi har fått in annan matkultur i Sverige (som tur är) med mycket mer friterad mat än vad vi annars är vana vid. Det gör att vi inte är vana vid hur man hanterar det fett, och den olja som vi friterar med. Då är det viktigt att komma ihåg att aldrig hälla ner oljan i vasken. Det bör man tappa i burkar och förvaringar som man sedan slänger där du slänger annat skräp. Har du fett i stekpannan kan du ta ett papper som har en bra sugförmåga och torka bort allt fett.

2. Inget annat än fekalier och toapapper i toaletten

När du är på toaletten är det viktigt att inget annat än fekalier och toalettpapper hamnar i toaletten. Ibland tänker man att man kan slänga i tamponger, klippa naglar, slänga trosskydd och liknande i toaletten. Det ska man absolut inte göra. Våra vattenreningsverk är inte byggda för att fånga upp tamponger ,trosskydd och naglar. Det kanske inte gör så mycket om en person gjorde så, men tänk dig hur det blir om miljoner människor gör så. Vi är så många numera på planeten jorden att vi alla tillsammans skräpar ner ordentligt.

3. Håll vask och handfat rena

Ett annat sätt att hålla avloppen fria från en massa smuts och skräp är att ständigt se till att både diskhoar och handfat hålls rena. På samma sätt som man kan torka av fettet från en stekpanna så att fettet inte sköljs ner tillsammans med vattnet, kan man torka av handfat och diskho med ett papper. På så sätt kan man se till att skräp och annat inte följer med ner med vattner.

4. Blir det stopp i avlopp tillkalla rörmokare

Om det ändå blir stopp i avloppet, bör du inte ge dig på att hälla ner bakpulver och ättika och sådant som man läser om i tidningarna och allehanda lekmannatips på hur man kan få tilltäppta rör att lösa upp smutsen. Gör inte det. Allt blir bara värre då. Tillkalla istället en rörmokare som kan lösa alla slags problem med avlopp i Stockholm.

Behöver du en rörmokare i Göteborg?

3 apr 2019

Om du behöver en rörmokare för att du har fått problem med dina rör, kan du alltid googla "rörmokare Göteborg" för att komma i kontakt med några som anger på sin hemsida att de arbetar som "rörmokare" och har angett att det är i "Göteborg" som de arbetar i. Om man själv försöker komma till rätta med sina rör, kan man göra saker och ting värre än de är. Vissa menar att man ska hälla i bakpulver med ättika i rören, andra att man ska hälla i hett vatten. Det avråder vi från. Man ska inte försöka göra något med rören själv, om man inte är utbildad rörmokare.

Fråga grannar släkt och vänner

Man kan alltid fråga sina grannar, släkt och vänner om de känner till någon som är en duktig rörmokare. En duktig rörmokare kan ge bra tips och råd om hur man kan sköta om sina rör. Det är bättre att fråga en sådan i stället för att läsa motstridiga uppgifter om hur man kan sköta om sina rör i olika tidningar. Hälla hett vatten i sina rör eller bakpulver är ingen bra ide. Det heta vattnet går aldrig ner i rören, utan har endast en lokal verkan, närmast diskhon. Då är det mycket bättre att tillkalla en rörmokare som kommer och tittar på dina rör och som kan gå ner på djupet av dem. De kan till exempel gå ner med en mini-kamera och se hur det står till längre ner i rören.

Behöver du byta ut stammar?

Man kan antingen komma fram till att man måste byta ut sina stammar helt och hållet, eller om rören bara är slitna kan man behöva göra en relining. Det innebär i så fall att man antingen sprutar in plast i rören eller lägger i nya plaströr inuti de befintliga rören. Sedan härdar man plasten inuti rören så att plasten lägger sig som en ny hinna inuti rören. Det kan göra att rören håller under mycket längre tid och att man inte behöver byta ut dem. Om du bestämmer dig för att göra en relining då kan du agera mer miljövänligt, vilket innebär att du inte behöver riva ut allt som finns i kök eller badrum. När man river ut badrum och kök måste man sedan renovera med nya material. I stället för att slänga och köpa nytt, kan man i stället använda det som redan finns, men förnya hållbarheten så att de håller för en mycket längre tid. Här kan du läsa mer genom att klicka på denna länk.

OVK – från besiktning till åtgärd

29 mar 2019

I stort sett alla offentliga bygrörgnader och flerfamiljshus måste ha en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det innebär i korthet att ett företag granskar och kontrollerar ventilationen så att den både är brandsäker, ger hälsomässig ventilation och i övrigt är korrekt. Detta är något som enbart får utföras av personer som är certifierade inom området. Skulle det hittas felaktigheter är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa. I dessa fall anlitas ofta företag som erbjuder olika OVK åtgärder.

Besiktning

När en OVK besiktning sker tar besiktningsmannen hänsyn till vilket år som byggnaden byggdes. Generellt gäller nämligen de byggregler som var gällande när byggnationen genomfördes. Ett hus från början av 20-talet har alltså helt andra krav gällande ventilation och säkerhet mot dagens fastigheter. Med detta sätt skapas inte situation då mängder av hus behöver byggas om bara för att en ändring skett kring de lagar som reglerar byggnationer.

Har fastigheten ändrats väsentligt genom en större renovering eller ombyggnation är de däremot detta årtal som ska gälla för regler kring OVK besiktning.

När besiktningen är genomförd av en besiktningsman skickas informationen till fastighetsägaren samt till byggnadsnämnden. Det är denna nämnd som registrerar och kontrollerar att besiktning skett på ett korrekt sätt. De kan även ge böter vid grova felaktigheter eller om fastighetsägaren glömmer/struntar i att genomföra en OVK.

OVK-åtgärder

I det protokoll som fastighetsägaren nu fått av besiktningsmannen framgår det eventuella felaktigheter som måste åtgärdas. Generellt har då fastighetsägaren 6 månader på sig att utföra dessa OVK åtgärder och sedan be besiktningsmannen om en ombesiktning. Nu skrivs ett nytt protokoll som även det skickas in till fastighetsägaren samt byggnadsnämnden.

Bland vanliga OVK åtgärder finns exempelvis felaktiga ombyggnationer i kök eller badrum. Men eftersom det är ventilationen som kontrolleras kan det även vara felbyggnationer i andra rum så som hall, källare eller kontor. I vanliga bostäder är det däremot främst badrum och kök som renoveras och där felaktigheter uppstår.

Men OVK-åtgärder behövs inte enbart för att rätta till felaktiga konstruktioner utan kan även innebära rengöring. Ventilationskanaler blir självklart smutsiga och denna smuts kan sakta men säkert sätta igen dessa kanaler vilket innebär att ventilationen inte är lika kraftig och effektiv som tidigare. En OVK åtgärd som kan framgå på protokollet är därmed att rengöra dessa kanaler. En åtgärd som inte är speciellt avancerad.

När alla åtgärder är ordnade och en besiktningsman godkänt detta ges ett intyg på att det finns en godkänd OVK besiktning samt det datum som detta utfördes. Därmed har fastighetsägaren kontroll på när nästa besiktning behöver ske.

 

← Äldre inlägg

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.