Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Det miljövänliga sättet att skapa nya rör

Vi börjar så smått inse det omöjliga att leva på det sätt som vi har gjort hittills. Här tänker vi på den levnadsnivå, den energi och de resurser som vi levar av, kommen ur en planet som är unik i universum. Ingen annan planet, som vi hittills har kunnat se, har de gynnsamma förhållanden som möjliggör mänskligt liv, som vår egen jord.

Vi håller på att förstöra vår vackra planet och det är dags att sluta tömma den på resurser och återanvända, återföra och tillföra nya resurser i stället. Att göra det, kan kännas överväldigande på många sätt. Det kan antingen bli för stort så att man blir uppgiven eller för overkligt vilket gör att man struntar i det. Men tar man till sig det faktum att alla kan göra något, så kan man vända på skutan och göra som andra och börja tänka miljömedvetet.

Så kan man handla miljömedvetet när det handlar om VVS

När det kommner till rörmokeri, VVS och allt som har med vatten och avlopp att göra, kan man återanvända de rör som redan finns. Är vatten- och avloppsrören sönder, är det nödvändigt att lägga helt nya rör. Är de okej, men behöver förnyas och renoveras kan man utföra en relining i stället för att riva ut och slänga dem. Att slänga fullt fungerande rör är onödigt. Att tillverka nya rör är otroligt energikrävande och slösar på de resurser som jorden har, men som inte kommer att finnas så många år till om vi fortsätter som just nu. Därför är det bättre att inte slänga, utan återanvända det som redan finns.

Därför är relining miljövänligt

Att göra en relining är ett av de mest miljövänliga sätten att förnya rör som redan finns. Dessutom innebär en relining att de boende inte behöver evakueras. Man kan gott och väl bo kvar medan en rörmokare utför en relining. Med en relining behvöer man inte riva ut de befintliga rören. Man behöver inte riva upp väggar och golv för detta. Antingen kan man lägga in plaströr som då går inuti de gamla rören. De gamla rören fungerar då som ett yttre hölje som gör att plaströren skyddas. Ett annat sätt att göra en relining är att spruta in plast i rören, som sedan härdas. När man härdar plasten, lägger den sig sedan som en extra plasthinna innanför rören och skyddar dem inifrån. Är du intresserad av att veta mer om relining, kan du läsa mer här: http://www.reliningstockholm.se.

16 Dec 2018

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.