Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Hur kan VVS bli miljövänlig?

Den sommar som har varit i år, säger nyhetsmedierna, har satt miljön och klimatfrågor på den politiska kartan. Frågan om hur vi kan stoppa miljöförstöringen och hur vi kan bli klimatsmarta, har seglat upp som en av de viktigaste frågorna för väljarna, trots att Miljöpartiet (MP) inte är något särskilt populärt parti. Dock är det alltfler som efterfrågar miljövänliga produkter och vill, så långt det är möjligt, välja miljövänliga produkter och tjänster. Så när det kommer till rörmokeri och VVS-tjänster, går det på detta område att bli och välja alltmer miljövänligt?

Miljövänligt återanvända

Bland det mest miljövänliga man kan göra är att antingen återvinna eller återanvända befintligt material. Det är det minst energikrävande som finns. Att producera och tillverka nytt byggmaterial, såsom VVS-rör och våtrumsmaterial är mycket energikrävande. Det är också ett otrligt slöseri med energi att bara slänga det när man vill byta ut rör. Sköter man om sina VVS-rör, kan man använda det under längre tid. Här tänker vi på relining, som ser till att förnya VVS-rören. Genom att härda plast inuti rören, kan man alltså använda dem under mycket längre tid.

Miljövänligt återvinna

Är materialet sönderrostat, och så illa att det inte går att återanvända, kan man i stället återvinna materialet. Det innebär att när man slänger det, ser man till att det kommer i återvinning och inte bara slängs och destrueras. Då är det bättre att det smältes ner (om det är gjutjärn, till exempel) och blir nya rör.

Företag kan miljöcertifiera sig

Som hantverkare och företagare kan man välja att certifiera sig inom miljö, i enlighet med ISO 14001. Om man väljer att certifiera sig måste man använda material, energi och avfall på ett miljövänligt sätt, personalen måste utbildas inom miljöeffektiva metoder. De miljövänliga metoderna som hantverkarna använder sig av måste dokumenteras. Man tillåter de som utfärdar certifieringarna att göra revisioner av sitt dagliga arbeten. Att miljöcertifiera sitt företag innebär också att man leder sitt företag mer effektivt och tillämpar ledarskap av företaget som certifieringen stadgar.

Miljövänlighet innebär ett mervärde för företaget

Här hoppas vi att alltfler hantverkare vill bidra till ett mer miljövänligt företagande, och allt fler som medvetet väljer att arbeta för en mer miljövänlig värld. Det gör att de som anlitar företaget kan vara trygga i att när de rekommenderar olika arbetssätt och metoder, tar de hänsyn till vad som är bra för planeten och inte belastar jordens resurser mer än nödvändigt. Det borde ju vara centralt för alla rörmokare anser vi.

25 Aug 2018

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.