Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Inomhusmiljöer kontrolleras vart tredje år

Är man fastighetsägare har man ju ansvaret för att ventilationen fungerar som den ska. Den som arbetar med VVS vet naturligtvis detta. Ansvaret är omfattande, och innebär att ventilationen i fastigheten ska kontrolleras vart tredje år. Små hus med enbart en eller två familjer är undantagna, där förväntas husägaren själv ta ansvar för sitt eget hem. Annat är det med offentliga lokaler får många vistas hela dagarna; skolor och sjukhus, kontor. Då ska OVK-besiktningen genomföras av en certifierad besiktningsman med rätt kompetens. Vid besiktningen säkerställer då tjänstemannan att ventilerna fungerar som de är tänkta att göra. Sett inbegriper att ventilerna:

  1. Inte har någon förorening som kan spridas till andra delar i byggnaden
  2. Har lättillgängliga instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet
  3. Vid återkommande besiktningar kontrollerar man att egenskaperna och funktion fungerar som när de först togs i bruk.

Påtvingade kontrolelr efter upptäckt av dålig luft

Det var någon gång i början av 1990-talet som myndigheterna påkallades av de dåliga inomhusmiljöerna i offentliga lokaler. 1991 fattade sedan dåvarande regeringen beslut om att alla offentliga fastigheter skulle kontrolleras regelbundet. Det var illa att skolelever och sjukhuspatienter inte fick nog med syrerik luft när de var så illa tvungna att vistas hela dagarna i skolor och sjukhus runt om i landet.

Vad kan hända om luften inte är tillräckligt syresatt?

Är luften inomhus inte tillräckligt bra, brukar det leda till dåsighet och okoncentration. Det blir svårt för de små skolbarnen att fokusera på de uppgifter de har i skolan. För patienterna på landets sjukhus, leder dålig inomhusmiljö till att deras tillfrisknande försvåras. Något som tär på deras hälsa och som i slutändan belastar sjukvården som helhet. Dålig inomhusluft kan om den är alldeles för dålig leda till allvarliga problem för dem som ska vistas i den; såsom allergier, andningssvårigheter som astma, att virus och bakterier sprids. I längden bryter det ner människors hälsa att vistas i en miljö med dålig luft. Av de anledningarna är kontroller viktiga och får som resultat att fastighetsägarna får orsaker att anstränga sig för att se till att luften inomhus blir så bra som möjligt.

Kommunerna anlitar privata företag flör kontrollen

Det många inte tänker på är att kommuner, landsting och stat anlitar privata företag för stora delar av sin verksamhet. För bara 30, 40 år sedan drevs verksamheterna av staten, landstingen och kommunerna själva. Efter privatiseringen som genomfördes med början av 1990-talets slut och under hela 00-talet såldes de statliga, kommunala och landstingsägda företagen ut på löpande band. Och så har det fortsatt; nu är det fritt för alla och envar att konkurrera om utförandet av statliga och kommunala verksamheter. Läs mer här om OVK besiktningar som utförs i Stockholm på: http://www.ovkbesiktningstockholm.nu.

27 Apr 2018

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.