Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

När du gjorde du senast OVK-besiktning?

Vikten av att ha en bra och fullgod ventilering kan inte nog betonas. Att både människor, husdjur och husen själva får tillräckligt med frisk luft är så viktigt. Om inte, kan både människor och husen bli riktigt sjuka. Blir människor sjuka av otillräcklig frisk luft kan det innebära huvudvärk, astma, allergier och sjuka lungor. Om husen inte får tillräckligt med ventilering kan det ge en miljö som blir alltför fuktig och mögel kan börja gro.

Hus som får mögel måste saneras ordentligt. Det är en stor och dyr process för att få bort allt som är mögel. Det ger ifrån sig sporer som kan spridas med luften i huset. Om man inte anlitar utbildade sanerare som kommer och sanerar hela huset, så kan det bli svårt att göra sig kvitt mögel. Och inte bara det, man måste riva ut allt det material som har angripits av mögel och sedan ersätta med nytt och friskt material.

OVK-besiktning talar om hur huset mår

När man gör en OVK-besiktning kan man få ett hum om hur huset mår. När VVS-montöerna kommer och undersöker husets ventilering så kan de se om det finns grogrund för fukt och i förlängningen mögel. Så genom att göra en ordentlig OVK-besiktning regelbundet så kan man själv se till så att man snabbt får indikationer på om huset utsätts för fukt eller mögel. Det är nämligen när ventileringen i ett hus inte riktigt fungerar som det ger grogrund för mögel och fukt i ett hus. Och tvärtom; ett riktigt bra ventilationssystem gör att fukten och möglet inte får fäste i huset.

Gör en OVK-besiktning vid renovering

Egentligen bör man göra en OVK-besiktning varje gång som man gör nya saker i sitt hus, som att man byter fasad, installerar nya fönster och liknande åtgärder. Särskilt bör man göra det när man installerar nya fönster, då det påverkar draget inuti huset. Nya fönster, tenderar att vara mer täta än de gamla fönster som man har bytt ut. Mer isolerade fönster, kan kräva bättre och mer effektiva ventiler och då bör man alltid ta reda på om de ventiler som man har är tillräckligt effektiva och passar de nya fönster som man installerar. På samma sätt kan det vara när man bygger en mer effektiv fasad, och gör huset mer isolerat. Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till så att huset får tillräckligt med ventilering. Så varför inte ta kontakt med ett OVK-företag i din stad och tillsammans inspektera ventileringen i ditt hus? Läs mer här.

26 Jan 2020

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.