Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

OVK – från besiktning till åtgärd

I stort sett alla offentliga bygrörgnader och flerfamiljshus måste ha en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Det innebär i korthet att ett företag granskar och kontrollerar ventilationen så att den både är brandsäker, ger hälsomässig ventilation och i övrigt är korrekt. Detta är något som enbart får utföras av personer som är certifierade inom området. Skulle det hittas felaktigheter är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa. I dessa fall anlitas ofta företag som erbjuder olika OVK åtgärder.

Besiktning

När en OVK besiktning sker tar besiktningsmannen hänsyn till vilket år som byggnaden byggdes. Generellt gäller nämligen de byggregler som var gällande när byggnationen genomfördes. Ett hus från början av 20-talet har alltså helt andra krav gällande ventilation och säkerhet mot dagens fastigheter. Med detta sätt skapas inte situation då mängder av hus behöver byggas om bara för att en ändring skett kring de lagar som reglerar byggnationer.

Har fastigheten ändrats väsentligt genom en större renovering eller ombyggnation är de däremot detta årtal som ska gälla för regler kring OVK besiktning.

När besiktningen är genomförd av en besiktningsman skickas informationen till fastighetsägaren samt till byggnadsnämnden. Det är denna nämnd som registrerar och kontrollerar att besiktning skett på ett korrekt sätt. De kan även ge böter vid grova felaktigheter eller om fastighetsägaren glömmer/struntar i att genomföra en OVK.

OVK-åtgärder

I det protokoll som fastighetsägaren nu fått av besiktningsmannen framgår det eventuella felaktigheter som måste åtgärdas. Generellt har då fastighetsägaren 6 månader på sig att utföra dessa OVK åtgärder och sedan be besiktningsmannen om en ombesiktning. Nu skrivs ett nytt protokoll som även det skickas in till fastighetsägaren samt byggnadsnämnden.

Bland vanliga OVK åtgärder finns exempelvis felaktiga ombyggnationer i kök eller badrum. Men eftersom det är ventilationen som kontrolleras kan det även vara felbyggnationer i andra rum så som hall, källare eller kontor. I vanliga bostäder är det däremot främst badrum och kök som renoveras och där felaktigheter uppstår.

Men OVK-åtgärder behövs inte enbart för att rätta till felaktiga konstruktioner utan kan även innebära rengöring. Ventilationskanaler blir självklart smutsiga och denna smuts kan sakta men säkert sätta igen dessa kanaler vilket innebär att ventilationen inte är lika kraftig och effektiv som tidigare. En OVK åtgärd som kan framgå på protokollet är därmed att rengöra dessa kanaler. En åtgärd som inte är speciellt avancerad.

När alla åtgärder är ordnade och en besiktningsman godkänt detta ges ett intyg på att det finns en godkänd OVK besiktning samt det datum som detta utfördes. Därmed har fastighetsägaren kontroll på när nästa besiktning behöver ske.

 

29 Mar 2019

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.