Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Relining eller helt stambyte - när passar respektive lösning bäst?

Relining är en metod inom VVS-renovering som har blivit mycket populär bland fastighetsägare. Stambyten hör till något av det dyraste och mest omständiga man kan göra i en fastighet. Det innebär många gånger att de boende eller de företag som använder lokalerna måste evakuera dessa under längre perioder då golv och väggar måste rivas upp för att ersätta de rör som går i dem.

Länge var ett helt stambyte den enda lösningen på problemet och många drog sig för att göra denna form av åtgärder. Ibland med katastrofala följder såsom läckor och svåra vattenskador. Gör inte samma misstag utan håll efter rören regelbundet istället.

När metoden relining uppfanns gick en lättnadens suck bland alla fastighetsägare där ute. Äntligen en metod som tillåter att rören renoveras inifrån istället för att helt bytas ut.

Relining fungerar inte i alla lägen

Dock så finns det vissa begränsningar med relining. Om rören är väldigt slitna och har hål eller sprickor ger relining i vissa fall otillräcklig stabilitet. Det skulle alltså fortsatt finna risk för ett rörbrott. Ett annat problem kan vara om rörledningarna har många skarpa krökar och en liten rördimension. Då kan det vara svårt att använda dessa metoder.

Då är relining ett tänkbart alternativ

I avloppsledningar med rejält tilltagen dimension och där det är möjligt att först rengöra rören ordentligt med hjälp av exempelvis urspolning är relining ofta det bästa alternativet. Gamla rör av gjutjärn har i grunden en bra stabilitet och brukar vara väldimensionerade. Då är det ett utmärkt alternativ att kunna skapa extra säkerhet inför framtiden genom att “fylla på” med ett nytt lager plaströr eller slang på insidan.

Relining går alltså ut på att ge rören ett skyddande skikt inifrån så att man inte behöver bryta upp alla installationer och helt ersätta dem. Det gör att man kan spara både arbete och material - något som är positivt idag då vi är allt mer medvetna om vår miljöpåverkan. Relining är ett smart alternativ då väldigt lite hamnar på tippen.

Kontakta en firma som sysslar med relining idag så kommer de ut och besiktar dina rör och ger dig information kring den bästa lösningen i din fastighet.

24 Oct 2016

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.