Rörmokare Solna

Blogg om VVS och rörmokeri

Varför ska man göra en rörinspektion?

Det går många rör och andra ledningar i våra hus och fastigheter. De behöver ibland ses över så att de är okej och ingenting är trasigt. Finns det några anmärkningar så behöver de åtgärdas.

De rör och ledningar som finns i våra bostäder behöver ses över ibland för att vi ska veta att de fungerar som de ska. Dessa rörinspektioner som man kan få utförda, görs för att man ska kunna upptäcka eventuella skador eller problem med rören. Man vill alltså göra en inspektion av dina rör för att kunna åtgärda de fel som eventuellt uppstår med tiden. En rörinspektör filmar rören med hjälp av en väldigt liten kamera, för att se vad som egentligen döljer sig i era rörstammar. Med denna typ av kamera kan alla fastighetens rör och ledningar kontrolleras så att man ser att allting är som det ska. Avloppsrör, dräneringsrör och dagvattenledningar bland annat.

Vanliga fel med rörledningen

Om någonting har fastnat eller gått sönder till exempel, då behöver man först gå in med kameran för att se vad det är som är problemet. Det kan ju vara svårt att veta exakt var någonstans som felet sitter annars. Det är många och långa ledningar med rör som löper genom ett hus. Genom att göra en sådan här rörinspektion så förebygger man ett eventuellt stopp eller andra besvär med rören. De allra vanligaste felen som man stöter på när man går ner med en sådan här kamera är avlagringar, sprickor, läckage och främmande föremål framför allt. Barn har till exempel ofta en tendens att stoppa saker i toaletten och spola ned, som inte alls bör vara där.

Tillfällen då man bör inspektera sina rör

Det är en väldigt kostsam och dyr historia att inspektera rörledningarna, men det är något som ibland kan vara nödvändigt. Om man struntar i att filma rören och bara lagar det som är fel, så finns risken att problemet återvänder och man får laga igen och igen. Genom att använda sig av kameran så kan man gå till botten med vad det är som orsakar felet och åtgärda det ordentligt. Om man nyligen har spolat sina avlopp med högtrycksspolning så kan det vara en bra idé att göra en rörinspektion efter, då kan man hitta vad som orsakade stoppet lättare. Ett annat tillfälle då man bör göra en inspektion av rören är vid köp och försäljning av en bostad, för att veta att allt ser okej ut.

19 May 2020

Välkommen

I den här bloggen skriver vi om Rörmokeri och VVS ur ett generellt perspektiv.